Дана Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку Фізична особа-підприємець Овчиннікова Оксана Вікторівна, іменована в подальшому «ФОП», що здійснює управління сайтом https://www.sugarme.kiev.ua/ (далі- Сайт) , може отримати про Користувача під час використання Сайту.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Використання Користувачем Сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

1.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності, Користувач повинен припинити використання Сайту.

1.3. Дана Політика конфіденційності застосовується лише до Сайту. ФОП не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на Сайті.

1.4. ФОП не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем Сайту.

2. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

2.1. Дана Політика конфіденційності встановлює зобов’язання ФОП щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати ФОП при реєстрації на Сайті.

2.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті і включають в себе наступну інформацію:

2.2.1. ПІБ Користувача;

2.2.2. контактний телефон Користувача;

2.2.3. адреса електронної пошти (e-mail);

2.2.4. місце проживання Користувача;

2.2.5. іншу персональну інформацію, необхідну для надання послуг ФОП.

2.3. Будь-яка інша персональна інформація, не обумовлена вище (використовувані браузери і операційні системи і т.д.), підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених в п.п. 4.2. і 4.3. цієї Політики конфіденційності.

3. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

3.1. Персональні дані використовуються ФОП з метою забезпечення надання послуг ФОП відповідно до Договору публічної оферти, обміну інформацією, відносин у сфері реклами та комунікації відповідно та на виконання законів України, в тому числі, але не виключно Закону України «Про захист персональних даних».

4. СПОСОБИ І СТРОКИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

4.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження строку, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

4.2. Користувач погоджується з тим, що ФОП має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур’єрським службам, організаціями поштового зв’язку, операторам зв’язку, виключно з метою виконання умов Договору публічної оферти, прийнятими Користувачем.

4.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленому законодавством України.

4.4. При втраті або розголошенню персональних даних ФОП інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

4.5. ФОП вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

4.6. ФОП спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, викликаним втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

5. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

5.1. Користувач зобов’язаний:

5.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом.

5.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані, в разі зміни даної інформації.

5.2. ФОП зобов’язана:

5.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 3 цієї Політики конфіденційності.

5.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 4.2. і 4.3. цієї Політики Конфіденційності.

5.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

5.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що належать відповідному Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. ФОП, яка не виконала свої зобов’язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 4.2., 4.3. і 6.2. цієї Політики Конфіденційності.

6.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації ФОП не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:

6.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

6.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання ФОП.

6.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем Сайту та ФОП, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмового пропозиції про добровільне врегулювання спору).

7.2. Отримувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

7.3. При не досягненні угоди спір буде переданий на розгляд до судового органу, відповідно до чинного законодавства України.

7.4. До цієї Політиці конфіденційності та відносин між Користувачем і ФОП застосовується чинне законодавство України.

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ

8.1. ФОП має право вносити зміни в дану Політику конфіденційності без згоди Користувача.

8.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

8.3. Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти в розділі “КОНТАКТИ”.

8.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сайті за адресою https://www.sugarme.kiev.ua/